Bērnu žūrija ir valsts kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas mērķprogramma, kas darboties sāka 2002. gadā 245 bibliotēkās Latvijā, iesaistot 5425 jaunus lasītājus par Bērnu  žūrijas ekspertiem, aktīviem grāmatu lasītājiem, vērtētājiem un ieteicējiem.

Salnavas pagasta bibliotēka Bērnu žūrijā darbojas no 2002. gada. Bērni grāmatas lasīja un vērtēja 4 vecuma grupās un piektā grupa bija vecāki un vecvecāki. Katram dalībniekam bija jāizlasa 6 savai vecuma grupai atbilstošas grāmatas. Lasīšana un vērtēšana ilga 6 mēnešus un noslēdzās 15. februārī. Tad jau varējām apkopot rezultātus un uzzināt kuras grāmatas un kuri autori ir bijuši lasītājiem patīkamākie.

19. februārī Salnavas pagasta bibliotēkā notika „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas – 2019” noslēguma pasākums. Šajā sezonā programmā piedalījās 16 dalībnieki visās vecuma grupās. Starp tiem 4- vecāku žūrijā. Ļoti liels prieks ka kopā ar bērniem grāmatas lasa arī vecāki un vecvecāki. Jaunākajam programmas dalībniekam bija 6 gadi, bet vecākajam- 70 gadi.

Noslēguma pasākuma dalībnieki saņēma Pateicības rakstus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvātos piekariņus, bibliotēkas sarūpētās un novada pašvaldības atbalstītās dāvaniņas. Cienastā bija saldumi un limonāde.

Pasākuma laikā bērni dalījās domās par izlasīto un atklāja pārējiem savus vērtējumus. Vēlāk notika spēles un rotaļas. Visi bija apmierināti par padarīto darbiņu un kopā pavadīto pēcpusdienu. Noslēgumā izskanēja apņemšanās arī nākošgad piedalīties projektā.

Paldies visiem lasīšanas veicināšanas programmas dalībniekiem un atbalstītājiem.

Veronika Zelča
Salnavas pagasta bibliotēkas vadītāja