Lai nodrošinātu labāku siltumenerģijas pārvades pakalpojumu kvalitāti, Ludzas novada pašvaldība uzsākusi siltumtrases izbūves, pārbūves darbus Malnavas pagastā.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “AMATI projekts”.

Projektā paredzētas trīs neatkarīgas izbūves kārtas. Pirmajā un otrajā kārtā tiek paredzēts pārbūvēt esošos kanāla siltumtīklus. Trešajā kārtā tiek paredzēts izbūvēt jaunu siltumtīklu atzaru objektam Jaunā iela 1, kur atrodas Malnavas PII “ Sienāzītis” un Malnavas pagasta pārvalde.

Būvdarbu iepirkums bija sludināts divās daļās, jo nevarēja paredzēt kādas pēc būs būvdarbu izmaksas un vai būs finansējums iepirkuma priekšmeta  abām daļām.

Jūnija pēdējās dienās tika pieņemts Iepirkumu komisijas lēmums un jau jūlija otrajā pusē noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizdevumu šim projektam.

Nekavējoties tika pieaicināti Būvdarbu iepirkuma uzvarētāji slēgt līgumus, bet tā kā abas iepirkuma daļas bija vinnējis viens būvdarbu veicējs un izpildes termiņi nebij gari, pretendents atteicās.

Saņemot pretendenta atteikuma vēstuli, Iepirkuma komisija izvērtēja nākamos pretendentus un, ievērojot Iepirkuma likuma noteiktās prasības, pieņēma lēmumu.

Līguma slēgšanas tiesības 1. daļā tika piešķirtas SIA “Hektors” par paredzamo līgumsummu 69788,42 Eur bez PVN un 2. daļā – SIA “ Siltumtehserviss” par paredzamo līgumsummu 176708,86 Eur bez PVN ( šajā iepirkuma daļā ir projekta 2. un 3. kārta).

Būvuzraudzību objektā veic būvuzraugs no SIA „ DROMOS ”.  

Malnavas pagasta pārvalde  aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem.

Projektu vadītāja Inese Lipska