doc-icon.pngNS NR. 15 Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.160 bytes