doc-icon.pngKĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009 .GADA 8.JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 „KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”  (konsolidētie)203.50 kB