pdf-icon.pngSaistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos  noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšana229.37 kB