doc-icon.pngSaistošo noteikumu Nr.14 Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 74.31 kB