doc-icon.pngSN Nr.15-2015 par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā – Grozījumi (zaudējuši spēku)52.44 kB

doc-icon.pngSN Nr.15-2015 par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā (zaudējuši spēku)68.59 kB

doc-icon.pngSN Nr.5-2016 grozījumi par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā (zaudējuši spēku)59.82 kB

doc-icon.pngSN Nr.8 – grozījumi (zaudējuši spēku)57.18 kB

doc-icon.pngSN Nr.10 – stājušies spēkā 2018. gada 2. janvārī73.17 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” – stājušies spēkā 2018. gada 20. februārī64.51 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” – konsolidētie58.50 kB

pdf-icon.pngSaistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”241.14 kB