doc-icon.pngPar saistošo noteikumu Nr. 5 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Kārsavas novadā” precizēšanu94.90 kB