doc-icon.pngPar saistošo noteikumu Nr.4 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu50.29 kB

doc-icon.pngSaistošie noteikumi Nr. 4 “Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”977.81 kB

xls-icon.png1. pielikums – Pamatbudžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam24.84 kB

xls-icon.png2. pielikums – Speciālā budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam13.58 kB

xls-icon.png3. pielikums – Pārskats par saistību apmēru67.00 kB

doc-icon.png4. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un  investīciju plāns 2019.gadam66.67 kB