doc-icon.pngSN Nr. 14-2015 par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā (zaudējuši spēku)63.49 kB