doc-icon.pngSN Nr. 3-2017 Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā55.50 kB Grozījumi 2016.gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.16