doc-icon.pngSN Nr.16-2016 par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā – grozījumi spēkā ar 18.01.2018.63.54 kB

doc-icon.pngSN Nr.16-2016 par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei – spēkā ar 09.01.2017.63.65 kB

doc-icon.pngSN Nr.9 – grozījumi – spēkā ar 01.12.2017.67.88 kB

doc-icon.pngSN Nr.13 – grozījumi – spēkā ar 02.01.2018.63.52 kB