doc-icon.pngSN Nr.31 par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem58.69 kB

doc-icon.pngSN Nr. 11 grozījumi SN Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”64.04 kB

doc-icon.pngSN Nr. 2 Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem stājas – spēkā ar 01.03.2018.64.54 kB