pdf-icon.pngSN Nr.7 -2018 grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31  „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” 145.78 kB