doc-icon.pngSN Nr.8-2013 par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā56.78 kB