doc-icon.pngSN Nr.6-2011 par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kārsavas novadā96.50 kB