pdf-icon.pngSaistošie noteikumi Nr.16 “Par atbalsta sniegšanu ēdināšanai izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 izplatību ” 106.02 kB