doc-icon.pngSN Nr.7 par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kārsavas novadā86.50 kB

pdf-icon.pngSN Nr. 6 Paskaidrojuma raksts  Kārsavas novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.6 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kārsavas novadā”141.92 kB