doc-icon.pngNr.2 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā””53.86 kB