doc-icon.pngSN Nr. 1 “Grozījumi 2016. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā””52.38 kB