doc-icon.pngGrozījumi Kārsavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “ Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”70.60 kB

doc-icon.pngKārsavas novada domes 2019.gada 27 . jūnija saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” paskaidrojums39.80 kB

xls-icon.png1. pielikums – Budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam31.31 kB

xls-icon.png2. pielikums – Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam16.44 kB

xls-icon.png3. pielikums – Ziedojuma budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2019. gadam 15.19 kB

doc-icon.png4. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības rīcības uzdevumi un  investīciju plāns 2019.gadam59.89 kB