doc-icon.pngNr.6 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”67.75 kB

xls-icon.png1. pielikums – Budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam 31.90 kB

xls-icon.png2. pielikums – Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam16.89 kB

xls-icon.png3. pielikums –  Ziedojuma budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam15.72 kB

xls-icon.png4. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru52.50 kB

doc-icon.png5. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības investīciju plāns 2018. gadam47.26 kB