doc-icon.pngNr.8 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”62.08 kB

doc-icon.pngKārsavas novada domes 2018.gada 27 .septembra  saistošo noteikumu Nr.8  „Grozījumi Kārsavas novada domes 2018.gada 25janvāra  saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” paskaidrojums43.53 kB

xls-icon.png1. pielikums – Budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam 31.54 kB

xls-icon.png2. pielikums – Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam14.67 kB

xls-icon.png3. pielikums –  Ziedojuma budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2018. gadam 13.87 kB

xls-icon.png4. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru 55.00 kB

doc-icon.png5. pielikums – Kārsavas novada pašvaldības investīciju plāns 2018. gadam51.99 kB