doc-icon.pngSN Nr. 3 grozījumi 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”50.07 kB