doc-icon.pngSN Nr. 10 “Grozījumi 2017.gada 26. oktobra saistošajos  noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā” 89.16 kB