doc-icon.pngSN Nr.  2 Grozījumi 2017.gada 26. oktobra SN Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas novadā”83.41 kB