pdf-icon.pngSN Nr.3-2020  grozījumi SN Nr.16 „Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā201.44 kB