doc-icon.pngSN Nr. 7 grozījumi 2015. gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”66.86 kB