doc-icon.pngSN Nr. 5 grozījumi 2014. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”65.60 kB