doc-icon.pngSN Nr. 11 grozījumi 2014. gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”70.98 kB