doc-icon.pngSN Nr. 3 “Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos  noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” 0 bytes