doc-icon.pngSN Nr. 3 Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”0 bytes