Senatnē Miķeļdiena iezīmēja rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir vienā garumā, kad pēc smaga darba cilvēku sirdis priecēja bagātā rudens raža. Mūsdienās šie svētki zaudējuši savu nozīmi.

Taču Mērdzenes kultūras namā jau otro gadu pulcējās mērdzenieši, lai nepiespiestā gaisotnē baudītu šos svētkus. Šogad Miķeļdienas pasākuma tēma bija “Saimineica raušus cepa Miķeļeiti gaideidama.”

Kultūras nama vadītāja Anita Šarkovska bija rūpīgi papētījusi Miķeļdienas svinēšanas tradīcijas Latvijā un uzgājusi ne vienu vien interesantu un nedzirdētu niansi.

Folkloras kopas “Mārga” vadītāja Austra Golubeva piemetināja, ka viņa atceras, kā talcinieki, pirms darba pabeigšanas, kūtī bauroja kā govis, ar mēslu dakšām “brauca” pa kūts baļķiem, dodami ziņu saimniekiem, ka darbs drīz būs galā un jāgādā alus un siers. Talkas tradīcija bija dzīva daudzu klātesošo atmiņās. Par talku, par rudens ražu , par jaunu puišu un meitu attiecībām, par darba tikumu dziedāja folkloras kopas “Mārga” dalībnieces.

Paldies Irēnai Kalvānei, Renātei Dubrovskai, Inārai Sļadzei, Austrai Golubovai, Emīlijai Lipskai, Jevģēnijai Jekimānei, kuras bija sarūpējušas un atnesušas gardumus ar bērnības garšu kā cienastu visiem, atsaucot atmiņā rozīšu, vafeļu, trīsstūrīšu, pīrāgu un pildīto rullīšu receptes.

Bērni ar neatslābstošu interesi floristes Aelitas Neulānes radošajā darbnīcā gatavoja rotaslietas un dažādus rotājumus no dabas materiāliem. Rudenīgas krelles saņēma aktīvākie pasākuma dalībnieki. Zemnieku saimniecības “Kramiņi” labsirdīgie saimnieki Leontīne un Rolands Zelči visus cienāja ar garšīgiem āboliem. Bija iespēja iegādāties medu, našķus, bišu maizi, vaska sveces.

Pasākumā piedalījās pieprasītās un novadā pazīstamās godu saimnieces Emīlija Lipska un Jevģēnija Jekimāne, kuras atcerējās, ka agrāk cukura vietā tika izmantots cukurbiešu sīrups.

Stundas vakarēšanas gaitā aizritēja nemanot. Vecākās paaudzes cilvēkiem šāda tikšanās deva iespēju iziet no mājām, kavēties atmiņās, celt galdā jau piemirstas receptes. Jaunajai paaudzei – dzirdēt jau aizmirstu tradīciju atmiņu stāstus, kuru dalībnieki vēl ir mums līdzās.

Paldies visiem, ka sarīkojām svētkus paši sev!

Foto no pasākuma šeit. 

Vera Zalāne
pasākuma dalībniece