Daugavpils ciešā sadarbībā ar Rēzekni un Latgales reģionu ir apņēmības pilna iegūt titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, lai tas izdotos, tika izveidots Sadarbības memorands, kurā Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas dome kā lielākais sadarbības partneris un zemāk parakstījušies Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji vienojas par kopīgu sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas veidošanā, veicinot reģiona atpazīstamību, kultūras piedāvājuma pilnveidošanos, kultūras patēriņa pieaugumu, attīstot kultūrtūrismu un radošo tūrismu, iepazīstinot ar Latgales unikālā kultūras mantojuma vērtībām, radošo jaunradi, kā arī sniedzot pozitīvu ieguldījumu citu saistīto nozaru attīstībā.

Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Memoranda parakstītājiem, plānojot Daugavpils pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam un īstenojot Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu Latgales reģionā.

Memoranda galvenie uzdevumi:
–   veidot Daugavpils, Rēzeknes kā lielākā sadarbības partnera un Latgales reģiona kultūras mantojumā un tradīcijās balstītu kultūras un radošā tūrisma piedāvājumu, popularizējot Daugavpili un Latgali kā starptautiski atpazīstamu galamērķi;
– veidot starptautiskas nozīmes kultūras programmu Latgales reģionā, veicinot kultūras un radošo industriju nozarē strādājošo profesionālo izaugsmi, jaunu ilgtspējīgu kultūras produktu radīšanu un kultūras daudzveidīgu žanru pieejamību Latgales iedzīvotājiem;

– veicināt iedzīvotāju mūžizglītību kultūras jomā un pilsonisko aktivitāti, līdzdarbojoties Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas īstenošanā.

Daugavpils pilsētas domes, Rēzeknes pilsētas domes, Aglonas novada domes, Baltinavas novada domes, Balvu novada domes, Ciblas novada domes, Dagdas novada domes, Daugavpils novada domes, Ilūkstes novada domes, Kārsavas novada domes, Krāslavas novada domes, Līvānu novada domes, Ludzas novada domes, Preiļu novada domes, Rēzeknes novada domes, Riebiņu novada domes, Rugāju novada domes, Vārkavas novada domes, Viļakas novada domes , Viļānu novada domes priekšsēdētāji