Kārsavas slimnīca veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas. Slimnīca apkalpo Kārsavas novada iedzīvotājus no Kārsavas pilsētas un pagastiem: Salnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Malnavas un Goliševas, kā arī blakus novadu iedzīvotājus.

Kārsavas slimnīca ir patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskas personas tiesībām. Slimnīcas pakalpojumu sniegšanas teritoriālajā zonā – Kārsavas novadā – strādā 4 primārās veselības aprūpes ārsti. Pagastos darbojas feldšeru punkti, kuros pēc noteikta grafika ierodas uz pieņemšanu primārās veselības aprūpes ārsti.