SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā.

Piedāvātie pakalpojumi.

Avārijas un tehniskie jautājumi: 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

  • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
  • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
  • siltumapgādes stāvvadu plisuma gadījumos;
  • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.