SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura darbojas nekustamā īpašuma pārvaldības (apsamniekošanas), siltumapgādes un ūdensapgādes jomā.

Piedāvātie pakalpojumi.

Avārijas un tehniskos jautājumos, lūgums zvanīt pa tālruni 26555480. Brīvdienās un ārpus darba laika zvanīt tikai avārijas gadījumos:

  • gāzes noplūde mājās ar centrālo gāzes padeves sistēmu;
  • aukstā ūdens stāvvada plīsuma gadījumos;
  • siltumapgādes stāvvadu plīsuma gadījumos;
  • kanalizācijas stāvvadu aizdambēšanās gadījumos.