sk_kuorsova

Darbības joma:

Biedrības mērķis ir veicināt dažādu sporta veidu attīstību Kārsavas novadā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažādos sporta veidos dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām.

Uzdevumi:

  • atbalstīt sporta entuziastus, ierīkojot un uzturot dažādiem sporta veidiem piemērotas sacensību vietas, iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību un treniņu norisi.
  • organizēt un nodrošināt biedrības komandu un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga sporta sacensībās Kārsavas novadā, Latvijā un ārpus tās.
  • radīt iespēju skolas vecuma jaunatnei iepazīt dažādus sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties.
  • popularizēt dažādus sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu.
  • atbalstīt un veicināt sporta veterānu kustību novadā.
  • atbalstīt Rīgā studējošo kārsaviešu dalību dažādos turnīros

Kontakti

Juridiskā adrese: Vienības iela 74A—15, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717
Sporta kluba telpas: Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717
E-pasts: laimonis_n@inbox.lv, juris@vorkalis.lv
www.facebook.com/skkuorsova

Realizētie projekti

Futbola treniņi bērniem un jauniešiem


Volejbola treniņi bērniem un jauniešiem


SK “Kuorsova” vīriešu volejbola komandas izveide. Tiek nodrošināti pilnvērtīgi treniņi trenera vadībā vismaz 2x nedēļā un regulāra dalība Entuziastu volejbola līgā, kā arī dažādos turnīros Latgalē.

Ikgadēji projekti

Ielu sporta veidu nakts sacensības “Pi kuojis nakts”

Pludmales volejbola sacensības vasaras garumā “Kuorsovys Bīča līga”

Erudīcijas pasākums “Pruota spielis “Aļberts””

Pierobežas kausa izcīņa volejbolā “Austrumsteiga”