Darbības joma:

Apvienot pagasta iedzīvotājus izglītībai, informācijai, dabas, ekonomiskās, kultūrvides, un sociālās vides apstākļu uzlabošanai un pasākumu organizēšanai, popularizējot ģimeniskumu un veselīgu dzīvesveidu.

Kontakti

Juridiskā adrese: ,”Vecmežsargi”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas nov., LV 5726
E-pasts: inara.sarkane@inbox.lv
Tālrunis: 26244895

Realizētie projekti

“Kultūras daudzveidības pieejamības nodrošināšana Mērdzenes pagasta iedzīvotājiem”