Darbības mērķis:

Kārsavas novada pensionāru apvienošana izglītībai, informācijas apmaiņai,sociālajai aizsardzībai,
un interešu aizstāvēšanai, sekmējot novada attīstību un pensionāru labklājību.

Biedrība “Kārsavas novada pensionāru apvienība” dibināta 2009. gadā. 2010. gadā biedrībai piešķirts
sabiedriskā labuma statuss.

Cieša sadarbība ar Kārsavas novada pašvaldību, citām pensionāru apvienībām un Latgales pensionāru federāciju, Kopienu apvienību “RASA”.

Kontakti

E-pasts: zofija.ritina@inbox.lv
Tālrunis: 26365391

Realizētie projekti

Biedrības darba laikā organizēts sociālās palīdzības cents “Gvelzis”, kura telpās notiek aktīvā
biedrības darbība.
LAD projekts “Sociālās palīdzības centra Gvelzis infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai.” Projekta kopsumma 7000 Ls ar pašvaldības līdzfinansējumu 10%. Tika atjaunota apkure visai
ēkai.


Paralēli šim projektam tika veidots otrs LAD projekts “Negaidi laimes lāci – dari pats.”
Kopējā summa 7000 Ls ar 10% līdzfinansējumu no pašvaldības. Tika izremontētas telpas dušai,veļas automātu telpai, divām tualetēm. Iegādāti: divi veļas mazgāšanas automāti, divas šujmašīnas, ierīkota duša. Darbojas no 2011.gada kā maksas pakalpojumi.


Sadarbībā ar Latvijas kopienu iniciatīvu fondu un pašvaldības līdzfinansējumu 2012. gadā realizēts projekts “Veselība dzīves prieks – pensionāra līdzgaitnieks” par summu 1947,47 Ls.
Lai senioros uzturētu možu garu, iekārtota telpa vingrošanai. Iegādāts datorkomplekts, 2 trenažieri, vingrošanas bumbas un paklājiņi, 20 pāri nūjošanas nūju, asinsspiediena mērāmais aparāts.


2016. gadā sadarbojoties ar Latvijas kopienu iniciatīvu fondu realizēts projekts “Neturi sveci zem pūra.”
Saņemts piešķīrumu 500 eiro. Iegādāts darba galds, 10 krēsli un tapošanas aprīkojumu.