Biedrības mērķi, uzdevumi:

  • Apvienot krievu valodā runājošos, radošos, novada iedzīvotājus, tajā skaitā, invalīdus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām; integrēt novada mazākumtautību cilvēkus – saglabājot savu mentalitāti, kultūras identitāti, kultūrvēsturisko mantojumu, garīgās un morālās vērtības – sabiedrībā, valstī un Eiropā.
  • Ar savu darbību, veicināt saglabāt krievu, latgaliešu, poļu, ukraiņu un citu mazākumtautību garīgās tradīcijas un vēsturisko atmiņu.
  • Vispusīgas, reālas, efektīgas, morālas, garīgas materiālas savstarpējās palīdzības izveide.
  • Veicināt novadpētniecības darbību un novada kultūrvēstures izpēti.
  • Izveidot un uzturēt labas attiecības ar citām etniskajām minoritāšu grupām, pamatojoties uz savstarpējo cieņu, uzticību un sadarbību. Kā arī radošu, draudzīgu sakaru uzturēšana ar citām biedrībām, organizācijām.

Biedrības darbības galvenie virzieni:

  • Krievu valodas, kultūras, tradīciju, garīgo saglabāšana; latgaliešu valodas, kultūrvēstures, tradīciju, garīgo vērtību apguve, pētīšana un popularizēšana.
  • Kultūras, izglītības, labdarības, interešu kopu organizēšana.
  • Zinātniski pētnieciski vēsturiskā un literārā darbība, novadpētniecībā.
  • Izglītojošā darbība veltīta radošo, cilvēcisko resursu kultūrizglītības attīstībai, biedrības locekļu kvalifikācijas paaugstināšanai, sadarbība ar izglītojošām iestādēm ar mērķi – efektīvi sasniegt rezultātu.

Kārsavas novada krievu kultūras biedrība „Utroja” dibināta 2014. gada 22. janvārī. Biedrība apvieno krievu valodā runājošos, radošos, novada iedzīvotājus, tajā skaitā, invalīdus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Integrē novada mazākumtautību cilvēkus – saglabājot savu mentalitāti, kultūras identitāti, kultūrvēsturisko mantojumu, garīgās un morālās vērtības – sabiedrībā, valstī un Eiropā.

Kontakti

Juridiskā adrese: Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov., LV 5717
E-pasts: inaraktn@inbox.lv
Tālrunis: 29330637
www.facebook.com/Utroja

Realizētie projekti

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projektu konkurss. „Kārsavas novada krievu drāmas un Kārsavas KN drāmas kopas „Kuorsovīši” radošo pasākumu nedēļa – starpkultūru sadarbības veicināšanas instruments Ziemeļaustrumlatgalē”. Īstenošanas laiks 2015. gada 17.- 23. oktobris.


Latgales NVO projektu programma „Kultūras vēstnieku rudens nometne Latgalē”.
Īstenošanas laiks: 2016. gada 30. septembris – 2. oktobris.