puga

Darbības joma:

Apvienot Kārsavas novada jauniešus kopīgu projektu realizācijai, veicinot atbalstu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu pasākumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi pilnvērtīgai izaugsmei caur:

 • Jauniešu neformālo izglītību;
 • Informācijas izplatīšanu;
 • Rūpēm par jauniešu veselību un veselīgu dzīves veidu;
 • Jauniešu sporta pasākumu organizēšanu;
 • Jauniešu sociālo aizsardzību;
 • Starptautisko sadarbību;
 • Brīvprātīgo darbu;
 • Pilsoniskās līdzdalības veicināšanu;
 • Lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšanu;
 • Rūpēm par sociāli atstumtajām riska grupām;
 • Uzņēmējdarbības veicināšanu;
 • Demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanu;
 • Kultūras mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību.

Kontakti

Juridiskā adrese: Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717
E-pasts: biedriba.puga@gmail.com

Realizētie projekti

“Aprīkojuma un inventāra iegāde Kārsavas novada jauniešu brīvā laika dažādošanai”


“Slidu nomas punkta izveide Kārsavā”


“Slidu asināšanas pakalpojuma izveide Kārsavā”


“Sekcijveida apmaļu iegāde aktīvās atpūtas laukumam Kārsavā”


“Kārsavas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana ar inventāra iegādes starpniecību”

 

 


“Aktīvās atpūtas laukuma Kārsavā labiekārtošana”


“Aktīvā sporta laukuma palīgtelpu infrastruktūras izveide un aprīkošana sporta aktivitāšu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”


„Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Projekta nosaukums: „Ancient crafts in contemporary light!”

 


„Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Projekta nosaukums: „The deeper in the forest, the greener!”

 

 


„Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Projekta nosaukums: „Entrepreneurship through hiking”