Darbības mērķi:

Rosināt sabiedrības interesi par tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un veidošanu, palīdzot atgūt pašapziņu, apzinoties sevi par garīgi bagātu tautu; iesaistīt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus pagasta dzīves aktivitātēs; sadarboties ar citām NVO un iedzīvotāju interešu grupām, dibinot kontaktus, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzināt un gūt priekšstatu par interešu daudzveidību, oriģinalitāti un piedāvātajām iespējām.

Kontakti

Juridiskā adrese: “Vītoli”, Goliševa, Kārsavas novads, LV 5704
E-pasts: saulesstarsnvo@inbox.lv
Tālrunis: 26490347, 27040604

Realizētie projekti

Projekts ,,Notici sev”, tā galvenais mērķis: iesaistīt bērnus un jauniešus izveidoto pulciņu un interešu klubu darbībā, ir iecere novērst bērnus no ielas nelabvēlīgās ietekmes. Projekta īstenošanas periods: 2010. gada 26. oktobris – 2011. gada 1. decembris.  Sadarbība ar LLSA.