Kārsavas novada bāriņtiesa ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Bāriņtiesa sniedz arī palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā ir 5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 bāriņtiesas locekļi (Goliševas, Mežvidu un Mērdzenes pagastos).

Piedāvātie pakalpojumi (spied šeit).

Vārds, uzvārds un kontaktinformācija Amats Apmeklētāju pieņemšana un darījumu apliecināšana

Sandra Čeirāne

28686146

barintiesa@karsava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja /Kārsava/

Kārsavā pirmdienās un trešdienās 8:00 – 15:00

(telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika)

Ineta Čoiča

28686389

ineta.coica@inbox.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece /Kārsava, Salnavas pagasts/

Kārsavā ceturdienās un piektdienās 8:00 – 15:00 (telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika)

Salnavā otrdienās 8:00 – 12:00

Larisa Žukova

29463290

zukovalarisa@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle /Goliševas pagasts Goliševā trešdienās un  ceturtdienās 8:00 – 12:00

Lidija Čigāne

28723357

lidija.cigane@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle /Mērdzenes pagasts/ Mērdzenē otrdienās 10:00 – 14:00 un
ceturtdienās 8:00 – 12:00

Elīna Grabovska

28300762

elina.grabovska@inbox.lv

 Bāriņtiesas locekle /Mežvidu pagasts/ Mežvidos otrdienās 9:00 – 13:00 un ceturtdienās 8:00 – 12:00