Kārsavas novada bāriņtiesa ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Bāriņtiesa sniedz arī palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā ir 5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 bāriņtiesas locekļi (Goliševas, Mežvidu un Mērdzenes pagastos).

Piedāvātie pakalpojumi (spied šeit).

Vārds, uzvārds Amats Klientu pieņemšana. Kontaktinformācija
Sandra Čeirāne Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Kārsavā

Pirmdiena, trešdienās no 8:00 – 15:00

(telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika)

E-pasts: barintiesa@karsava.lv, sandra.ceirane@karsava.lv
Tālrunis: 28686146
Jānis Kašs Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Kārsavā
otrdiena, ceturtdiena
8:00 – 16:00(apliecinājumus (līgumi, pilnvaras, parakstu apliecināšana u.c.) neveic)
E-pasts: barintiesa@karsava.lv
Tālrunis: 28686389
Larisa Žukova Bāriņtiesas locekle (Goliševas pagasts) Goliševā
trešdienās, ceturtdienās
8:00 – 12:00
E-pasts: larisazukova@inbox.lv
Tālrunis: 29463290
Lidija Čigāne Bāriņtiesas locekle (Mērdzenes pagasts) Mērdzenē otrdienās 10:00 – 14:00
ceturtdienās 8:00 – 12:00
E-pasts: lidija.cigane@inbox.lv
Tālrunis: 28723357
Aivita
Jegorova
 Bāriņtiesas locekle (Mežvidu pagasts) Mežvidos
pirmdienās, trešdienās
13:00 – 16:00
otrdienās, ceturtdienās 8:00 – 12:00(apliecinājumus (līgumi, pilnvaras, parakstu apliecināšana u.c.) neveic)
E-pasts: aivitajegorova@inbox.lv
Tālrunis: 28302531