Kārsavas novada bāriņtiesa ir Kārsavas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Bāriņtiesa sniedz arī palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Kārsavas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā ir 5 darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 3 bāriņtiesas locekļi (Goliševas, Mežvidu un Mērdzenes pagastos).

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, ar mērķi ierobežot “Covid – 19” vīrusa izplatību, pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības rīkojumu,

KĀRSAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA (Kārsavas pilsētā un novada pagastos)

no šā gada 16.marta līdz šā gada 14.aprīlim NEVEIC

–  APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANU KLĀTIENĒ

– APLIECINĀJUMU IZDARĪŠANU UN CITU UZDEVUMU PILDĪŠANU.

Nepilngadīgo un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un likumisko interešu  jautājumus bāriņtiesa risinās attālināti, izmantojot e-vidi.

Neatliekamos gadījumos ar bāriņtiesu iespējams sazināties:

·       telefoniski pa tālr. 28686146 (bāriņtiesas priekšsēdētāja), 28686398 (bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece) darba laikā no pl. 8:00 līdz 16:00

·       Uz iestādes oficiālo e-pasta adresi barintiesa@karsava.lv vai caur portālu www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus un citus dokumentus

·       sūtot dokumentus ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību

·       īpaši steidzamos un svarīgos gadījumos, iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada pašvaldības Vienotā klientu apkalpošanas centrā klātienē Vienības ielā 53, Kārsavā (e-pasta adrese karsava@pakalpojumucentri.lv, mob. t. 28080810) darba laikā no pl. 8:00 līdz 16:30.

Piedāvātie pakalpojumi (spied šeit).

Vārds, uzvārds un kontaktinformācija Amats Apmeklētāju pieņemšana un darījumu apliecināšana

Sandra Čeirāne

28686146

barintiesa@karsava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja /Kārsava/

Kārsavā pirmdienās un trešdienās 8:00 – 15:00

(telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika)

Ineta Čoiča

28686389

ineta.coica@inbox.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece /Kārsava, Salnavas pagasts/

Kārsavā ceturdienās un piektdienās 8:00 – 15:00 (telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika)

Salnavā otrdienās 8:00 – 12:00

Larisa Žukova

29463290

zukovalarisa@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle /Goliševas pagasts Goliševā trešdienās un  ceturtdienās 8:00 – 12:00

Lidija Čigāne

28723357

lidija.cigane@inbox.lv

Bāriņtiesas locekle /Mērdzenes pagasts/ Mērdzenē otrdienās 10:00 – 14:00 un
ceturtdienās 8:00 – 12:00

Elīna Grabovska

28300762

elina.grabovska@inbox.lv

 Bāriņtiesas locekle /Mežvidu pagasts/ Mežvidos otrdienās 9:00 – 13:00 un ceturtdienās 8:00 – 12:00