Jaunais mācību gads iestādē  rit savu gaitu. Turpinām uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu pirmsskolas izglītības iestādē. Vecākās un vidējās grupas bērni integrēti apgūst katram mēnesim izvirzīto tēmu, savukārt bērni mazajā grupiņā vēl  pamazām iejūtas jaunajā vidē, notiek adaptācijas periods.

     Bet, kad rudens darbi laukos jau pieklusuši, koki savus skaistos mēteļus novilkuši, pagraba plauktos kā karavīri, rindojas ievārījuma, kompota, gurķu un citu rudens velšu kārumi, bet apcirkņos glītās kaudzītēs klusi satupuši kartupeļi, burkāni un bietes – bērnudārzā tiek svinēti Rudens svētki. Tie ir kā noslēgums visiem rudens darbiem un pētījumiem, kuros bērni aktīvi piedalījušies jau sākot ar septembri.  Visu rudeni bērni gatavoja dažādus radošus darbus, izmantojot dabas dāvātās veltes – koku lapas, ziedus, kastaņus, sēklas un citus dabas materiālus. Tāpēc Rudens svētkos bērniem vairs nesagādāja grūtības atpazīt Rudentiņa līdzi atnestos augļus un dārzeņus, atminēt uzdotās mīklas par tiem. Prieks pašiem, ka esam iemācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, protam dzejoļus un tautasdziesmas par rudeni. Prieks par rudens  kompozīcijām, kas tapušas kopā vecākiem. Paldies par atsaucību!

Iestādes vadītāja Janīna Ņukša