Kopš 2016. gada oktobra visā Latvijā darbojas 15 inkubatori, kas sniedz atbalstu personām un komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Rēzeknes biznesa inkubatora darbības teritorijā ietilpst arī Kārsavas novads, tāpēc iepriekšējo konkursu gaitā programmas pārstāvji bija starp tiem cilvēkiem, kas izvērtēja topošo uzņēmēju plānu dzīvotspēju un ekonomisko ieguvumu.

Šajā gadā, lai palīdzētu tiem, kuri tikai domā par savas uzņēmējdarbības veidošanu, Rēzeknes biznesa inkubators piedāvā bezmaksas konsultācijas. Konsultācijas var saņemt Rēzeknē, sazinoties ar biznesa inkubatoru un vienojoties par pieņemamāko laiku konsultācijai un iespējama arī izbraukuma konsultācija Kārsavas novadā 21. vai 24. aprīlī, atkarībā no interesentu skaita. Informācija saziņai-  62401095, 25676064, skaidrite.baltace@liaa.gov.lv.

Biznesa inkubatorā ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu, kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Plašāka informācija par LIAA biznesa inkubatoru programmu pieejama LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit un zemāk esošajā informatīvajā materiālā.

Par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu „STEP UP!” lasiet šeit.

Inga Bernāne
tūrisma organizatore