Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu 5.–11.klašu izglītojamiem Kārsavas vidusskolā tika organizētas konkursa „Zinu. Protu. Varu. Daru!” tehniski radošās darbnīcas.

Konkursa mērķis bija rosināt jauniešu interesi par tehniskām lietām, modelēšanu, jaunradi un inovācijām, veicināt skolēnu ievirzi uz tehniska rakstura karjeras iespējām un izvēli. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas un Kārsavas vidusskolas skolēnu komandas. Pavisam piedalījās 95 izglītojamie, kuri darbojās 3 darbnīcās.

Darbnīcu „Domino efekts” 5.–7.klašu skolēniem vadīja Kārsavas vidusskolas fizikas skolotājs Māris Geidāns. Šajā darbnīcā skolēni apspēlēja Rūba Goldberga mašīnas principu, izmantojot spēku un inerci, ķermeņu kinētisko un potenciālo enerģiju. Šoreiz bija jāuzbūvē sarežģīts mehānisms balona pārduršanai. 1.vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 6.a klases komanda „Jaungada jenoti”, 2.vietu ieguva Mežvidu pamatskolas komanda „Mežvidieši”, 3.vietu ieguva Mērdzenes pamatskolas komanda „Baltie vilki”.

Darbnīcu „Ceļojums kosmosā” 8.–9.klašu skolēniem vadīja Kārsavas vidusskolas skolotāja Valentīna Tuče. Konkursa ietvaros tās dalībnieki varēja iejusties konstruktoru lomā un izgatavot kosmisko raķeti no dotajiem materiāliem, izmantojot savu radošo izdomu un dabas zinātņu priekšmetos gūtās zināšanas. Konkursā tika vērtēts izbūvētās konstrukcijas dizains, izturība, izmantoto materiālu pielietošanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes starp skolēniem. Pirmo vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 9.a klases komanda „Galaktika”, 2.vietu ieguva Mežvidu pamatskolas 8.–9.klašu komanda „Atomi”, trešo vietu ieguva Kārsavas vidusskolas 8.b klases komanda „Raķetes.”

Darbnīcu „Tilts nākotnei” 10.–11.klašu skolēniem vadīja Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts. Šajā darbnīcā skolēni iejutās būvinženiera profesijā. Darbošanās laikā skolēniem bija jāuzrasē un jāuzbūvē makaronu tilts, kuram konkursa noslēgumā tika mērīta un testēta izturība. Konkursā starp klašu komandām uzvarēja 10.a klases komanda „SĒNEZ”, kurai tilts bija visizturīgākais. Klašu komandu kopvērtējumā 1.vietu ieguva 11.a klase.

Paldies sakām par finansiālo atbalstu Kārsavas novada pašvaldībai. Paldies par tehnisko atbalstu izglītības metodiķēm Vairai Šicānei un Intai Laganovskai-Veserei.

Valentīna Tuče
Kārsavas vidusskolas bioloģijas skolotāja