Viena no savdabīgākajām vietām Kārsavas novadā ir Pudinavas dambis. Tas atrodas Mērdzenes pagasta Pudinavas ciema pievārtē uz Rītupes. Šeit cilvēki ir sastopami ne tikai vasaras sezonā, kad dambis kļūst par vietējo spa, bet arī ziemas sezonā, kad sals to pārvērš par ledus kritumu un liek atkal un atkal brīnīties par dabas skaistumu un iespējām. Bet tikai retais zina kāds ir šīs vietas stāsts, to arī nedaudz pašķetināsim.

Pēc vēsturiskajām liecībām 18. gadsimtā apmēram kilometra attālumā no patreizējā dambja atradās vējdzirnavas. Vēlāk dzirnavas tika pārveidotas par ūdens dzirnavām ar lielu jaudu un tajās mala dažādu kategoriju miltus. Gandrīz divus gadsimtus dzirnavas tika izmantotas dažādām vietējo iedzīvotāju vajadzībām, tajā skaitā, piemēram , vilnas sukāšanai un vadmalu velšanai. 19. gadsimta vidū dzirnavu īpašnieks bija polis Merkevičs, tālāk tās pārgāja vācieša Šmidta īpašumā no kura tās iegādājās pēdējais zināmais īpašnieks Matvejs Pugovičs. Uz 6 ha lielā zemes gabala viņš uzcēla māju blakus dzirnavām un saimniekoja savā īpašumā līdz pat pirmās brīvvalsts beigām. Vietējie agrākajos laikos tā arī teica: “Malu pie Pugoviča”. Pēc kara gados dzirnavas tika pamestas novārtā. 1989. gadā Ludzas PMK (pārvietojamā mehanizētā kolonna) melioratori par kolhoza “Vienība” līdzekļiem uzcēla jaunu dambi uz Rītupes un ūdens līmenis tika šai vietā pacelts par 2 metriem. Padomju laikos tika plānots uzbūvēt nelielu elektrostaciju, kas pēc speciālistu domām spētu nodrošināt kolhoza vajadzības pēc elektroenerģijas, bet šie plāni tā arī netika realizēti.

Aicinām vēl aizejošajā ziemā apskatīt šo kūstošo ledus kritumu un atklāt kādu vēl nezināmu sava novada vietu.

Foto autors- Andis Stefanovičs
Informāciju sagatavoja-Inga Zagorska
Kārsavas novada tūrisma organizatore