Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” un Salnavas iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publisko apspriešanu no šī gada  24.jūlija  līdz 15. augustam par koku ciršanas ieceri Salnavā pie mājas „Paegles ”, kas nepieciešams, lai nepieļautu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī  novērstu mājas postījumus vētras laikā.

No 24.jūlija līdz 15. augustam izsludināta publiskā apspriešana un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par bīstamo koku ciršanu Salnavas  ciemā pie mājas “Paegles”.

Ar precīzu plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties Salnavas pagasta pārvaldē.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības ielā 53, Kārsavā), Salnavas pagasta pārvaldē. Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Salnavas pagasta pārvaldē, Kārsavas novada pašvaldībā, vai elektroniski salnava@karsava.lv līdz 2019. gada 15. augustam.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 16. augustā  plkst. 14.00 Salnavas pagasta pārvaldē piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Kārsavas novada domes sēdē.

doc-icon.pngAptaujas lapa27.79 kB

pdf-icon.pngKartes skata izdruka444.71 kB

Anna Gabrāne
Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja