Pirmās adventes pēcpusdienā, 27.novembrī, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās spraigas, aizraujošas un erudītas cīņas. Vēl nebijis pasākums mūsu novadā – “Pruota spielis “Aļberts””. Tā ir jautra erudīcijas spēle, kuras mērķis attīstīt loģikas, atmiņas, radošās domāšanas un prāta spējas ikviena vecuma un dzimuma iedzīvotājam.

Dalībai tiek pieteiktas komandas trīs cilvēku sastāvā. Spēles vadītāji uz katru posmu sagatavo 15 tēmas, katrā pa 5 jautājumi + 1 papildjautājums. Spēles gaitā izspēlē 10 tēmas, kuras secīgi izvēlas paši dalībnieki.

Pirmajā posmā piedalījās 10 komandas. Mājīgā un pozitīvā gaisotnē, 3 stundu garumā, komandas pārbaudīja savu zināšanu un veiksmes līmeni. Rezultāti bija ļoti blīvi un pirmo no pēdējās komandas šķīra vien 10 punkti. Par pirmā posma uzvarētājiem kļuva komanda “Kvsk”, otro vietu ieguva “Erasmus 3+”, bet lai noskaidrotu trešās vietas ieguvējus, nācās izspēlēt papildkārtu, jo divām komandām “Kas saguo” un “Aļberta bruolāni” bija vienāds punktu skaits, tomēr jautājumos par kulināriju veiksmīgāki izrādījās “Kas saguo” un ieguva trešo vietu.

Visiem trīs laureātiem tika pasniegtas dāsnas un garšīgas balvas no pasākuma atbalstītājiem – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” jeb Mežvidu tomāti un SIA “Glear” jeb Jersikas čipsi.

Ikviens vēl var paspēt izmēģināt savu veiksmi arī nākamajās kārtās – otrais un trešais posms notiks 4. un 11. decembrī.

Marta Ločmele
“Pruota spielis “Aļberts”” organizatore