Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000009

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Kārsavas novada Malnavā blakus koledžas stadionam atrodas Zīdūņa parks, kura veidošanas pirmsākumi meklējami 1830 gadā, kad Malnavas muižniekam piederošie dzimtcilvēki ierīkoja kungiem atpūtas vietu. Parkā tika iestādītas gandrīz 250 koku šķirnes, tai skaitā apmēram 40 liepu šķirnes.

Lielus postījumus parka teritorijai nodarīja Pirmais pasaules karš, bet vēl lielākus Lielais Tēvijas karš. Pēc kara vietējie iedzīvotāji centās parku savest kārtībā. Sākoties atmodas laikam, jau no 1989 gada vietējie entuziasti ar lielu sparu sāka rīkot parka sakopšanas talkas. No 2011. gada, “Misejas Zīdūņs” ietvaros, regulāri divas reizes gadā  rīkoja talkas,  kuru laikā  teritoriju attīrīja no brikšņiem, savāca atkritumus kā arī  pašu spēkiem izveidoja slēpošanas trasi un atpūtas vietu.

Zīdūņa parka teritoriju izmantoja arī dažādu sacensību rīkošanai. 2018. gadā sadarbībā ar jauniešu centru “Pūga” notika sacensības –  “Starpnovadu kross jauniešiem dažāda vecuma grupās”. Sacensībās piedalījās Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi.

 2019. gadā Latvijas Olimpiskās dienas ietvaros notika sacensības ” Kārsavas novada starpskolu kross jauniešiem dažāda vecuma grupās”.

Lielu interesi par Zīdūņa parka teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu izrādīja sporta klubs “Kuorsova”, Kārsavas novada pašvaldības sporta organizācija, jauniešu centrs “Pūga”, Ludzas novada sporta skola, Malnavas koledža un novada iedzīvotāji. Līdz ar to Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Rēzeknes nams ” izstrādāja būvprojektu “Zīdūņa parka labiekārtošana”. bez inženiertīkliem, kurā paredzēja izveidot 1 km 306,9 m garu un 4,5 m platu trasi un 380 m garu un 2,5 m platu gājēju taku. Pa Zīdūņa parka teritoriju tika paredzēts izvietot mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementus.

2019. gadā Kārsavas novada pašvaldība sagatavoja iesniedza LAD projektu “Zīdūņa parka labiekārtošana”. Projekts tika atbalstīts un sadarbībā ar SIA “Ošukalns celtniecība”, kas veica trases un gājēju takas ierīkošanu un IK “Lapsiņas K” mazo arhitektūras formu izgatavošanu un uzstādīšanu, jau ir realizēts.

Zīdūņa parka atklāšanas pasākums tika rīkots pirms projekta pilnīgas realizācijas, jo IK “Lapsiņas K”, sakarā ar Covid -19 ietekmi uz pasūtījumu piegādi, savlaicīgi nesaņēma pasūtītās teltis kokos un nebija skaidri paredzams, kad tās tiks piegādātas. Projektā plānotās trases jau bija ierīkotas un pārējais paredzētais aprīkojums uzstādīts, tāpēc, kamēr rudens lutina ar silto laiku, tika nolemts sarīkot Zīdūņa parka atklāšanu.

Šā gada 20. septembrī tika rīkots pasākums aktīvās atpūtas parka “Zīdūņs” atklāšana. Pasākumu kuplā skaita apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ciemiņi no kaimiņu novadiem.

Pasākuma pirmajā daļā biedrības “Pūga” priekšsēdētājs, viens no aktīvās atpūtas parka izveides idejas autoriem, Juris Vorkalis aicināja visus interesentus kopā iziet cauri Zīdūņam un atklāt, kas tajā slēpjas.

Tālāk sekoja sportiskās aktivitātes visām paaudzēm – 500 m skrējiens mazākajiem, 1 km nūjošana senioriem un atklātais skrējiens 1,35 km.

Savukārt pasākuma trešajā daļā varēja izbaudīt nesteidzīgu pēcpusdienu ģimenes lokā ar gardu putru, rotaļām un muzikālo pavadījumu kapelas “Malnavas muzikanti” izpildījumā.

Kapella “Malnavas muzikanti”

Projekta ietvaros ir  izveidota 1 km 306,9 m gara un 4,5 m plata trase.

380 m gara un 2,5 m plata gājēju taka.

Pa Zīdūņa parka teritoriju ir izvietotas mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementi:

Informācijas stends ar jumtiņu.
4 Guļbaļķu galdi ar diviem soliem, 4 atkritumu urnas ( 3 nodalījumi ar uzrakstiem- atkritumu šķirošanai).
4 parastās atkritumu urnas, 8 koka soli ar atzveltni.
10 katedras veida informācijas stendi.
Divvietīgas koka šūpoles
Sajūtu taka
Līdzsvaru tilts, ugunskura vieta.

IK “Lapsiņas K” šā gada 2. novembrī piegādāja iztrūkstošo aprīkojumu – divas divvietīgās un trīs trīsvietīgās teltis kokos. Līdz ar to projekta realizācija  ir noslēgusies.

Šajā sarežģītajā laikā, kad katru dienu sastopamies ar dažādiem ierobežojumiem COVID-19 dēļ, izmantojiet iespēju baudīt atpūtu pie dabas un droši dodieties uz Zīdūņa parku.

Liels lūgums izturēties saudzīgi pret dabu un inventāru, nemēslot parka teritorijā un ievērot teritorijas uzturēšanās noteikumus.

Foto galerija – Zīdūņa parka atklāšanas pasākums: https://failiem.lv/u/gs2h6hj6a

Projekta vadītāja Rita Jonikāne