28. februārī Utenas pilsētā (Lietuva) norisinājās Latvijas-Lietuvas programmas projekta „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/„SYNERGY FOR SECURITY” dalībnieku noslēguma sēde.

Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām – pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, lai veicinātu satiksmes drošības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas teritorijā.

Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts policija, Valsts robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome, savukārt Lietuvas pusi pārstāv Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība.

Projekta realizācija turpinājās gandrīz trīs gadus. Par galvenajiem projekta rezultātiem var uzskatīt vairākus kopīgus risinājumus iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī.

Projekta ietvaros tika uzstādītas intelektuālās nakts un dienas videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tika uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai.  Atklājot sēdi, Lietuvas Valsts policijas Utenas komisariāta vadītājs Vitautas Vaiskunas uzsvēra, ka šis projekts ir universāls, jo rezultātus, kas panākti tā īstenošanas laikā, var pastāvīgi uzlabot un turpināt .

„Videonovērošanas sistēma, kas ir uzstādīta projekta laikā, ir pozitīvs preventīvā darba piemērs, šis aprīkojums palīdz cīņā ar noziegumiem. Pašlaik mūsu galvenais uzdevums ir izstrādāt plānu, kā mēs varam transformēt šo projektu un turpināt mūsu darbu un kā var paplašināt un uzlabot to, kas jau ir sasniegts. Mēs nedomājam apstāties, ir jaunas idejas, ir plāni, un es aicinu realizēt tos kopā!” aicināja Vitautas Vaiskunas.

Latvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Pastars pastāstīja sēdes dalībniekiem par jauninājumiem, kas nebija plānoti, toties tika īstenoti projekta realizācijas laikā.

Juris Pastars: „Uzstādot videokameras ar autotransporta valsts reģistrācijas numura zīmju atpazīšanas sistēmu, mēs saskārāmies ar problēmu – ne visās vietās, kur bija jāuzstāda videonovērošanas kameras, ir pieejama elektrība. Mēs pieņēmām lēmumu nodrošināt, lai apgaismojuma stabi tiktu pieslēgti autonomās saules bateriju sistēmai, kas darbojas ar akumulatoru. Varu teikt, ka ar šīs sistēmas palīdzību mums izdevās jau par 90% atklāt smagu noziegumu – bruņoto laupīšanu.”

Juris Pastars pievērsa sēdes dalībnieku uzmanību tam, ka diemžēl līdz šim laikam nav atrisināts viens no svarīgākajiem uzdevumiem – nav radīti nepieciešamie apstākļi, lai abu valstu tiesībsargājošās iestādes darbotos vienotā tiešsaistes sistēmā.

Apkopojot projekta rezultātus, projekta vadītāja Ilze Stabulniece piedāvāja klātesošajiem apspriest turpmākos uzdevumus un projekta dalībnieku rīcību plānu, kas varētu veicināt starptautiskās informācijas apmaiņas platformas izveidošanu.

Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums.  

Projektu LLI-082 „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/„SYNERGY FOR SECURITY” līdzfinansē INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Elvīra Škutāne